Kontakta oss

Styrelsen

Ordförande
Jonas Ljungberg

Kassör
Hans Schröder

Sekreterare
Annica Ljungberg

Ledamöter
Patrik Sjöberg
Gunnar Jaunupe
Mikael Gevert
Christer Gulldén
Glenn Johannesson

Adjungerad ledamot
Karin Bergstrand

Hedersledamot
Jan Ljungberg (framliden)

Initiativtagare / Hedersordförande
Benny Rosén (framliden)

Postadress

Mikael Ljungbergs Minnesfond
c/o Moore Stephens
Box 382
442 11  KUNGÄLV

Följ oss på facebook