Kontakta oss

Styrelsen

Ordförande
Jonas Ljungberg

Kassör
Hans Schröder

Sekreterare
Anna Bergstrand

Ledamöter
Christer Gulldén
Helen Alfredsson
Susanne Gunnarsson
Annicca Enebrand
Mikael Thomsen
Glenn Johannesson

Suppleant
Karin Bergstrand

Hedersledamot
Jan Ljungberg (framliden)

Initiativtagare / Hedersordförande
Benny Rosén (framliden)

Postadress

Mikael Ljungbergs Minnesfond
c/o Moore Stephens
Box 382
442 11  KUNGÄLV

Följ oss på facebook