Skip to main content

Kontakta oss

Styrelsen

Ordförande
Jonas Ljungberg

Kassör
Hans Schröder

Sekreterare
Anna Bergstrand

Ledamöter
Helen Alfredsson
Marcus Berg
Annicca Enebrand
Susanne Gunnarsson

Martin Tobiasson

Suppleant
Karin Bergstrand

Hedersledamot
Jan Ljungberg (framliden)

Initiativtagare / Hedersordförande
Benny Rosén (framliden)

Postadress

Mikael Ljungbergs Minnesfond
c/o Moore Stephens
Box 382
442 11  KUNGÄLV